شماره‌های پیشین نشریه

فراخوان پذیرش مقاله

هدف از چاپ مجله علوفه و خوراک دام، انتشار نتایج و یافته‌های تحقیقاتی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و یا تجارب کارشناسان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط با علوفه و خوراک دام است.

صاحب امتیاز مجله ترویجی علوفه و خوراک دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی است. با انتشار این مجله بر اساس مجوز شماره .... مورخ .......سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موافقت شده است.

از کلیه علاقه‌مندان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می‌باشند دعوت می‌شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

 

محورهای دو فصلنامه ترویجی علوفه و خوراک دام:

1- بهبود روش‌های مدیریت تولید گیاهان علوفه ­ای

2- معرفی گیاهان علوفه­ ای برای مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت‌های هر منطقه                   

3- ارتقاء بهره‌وری مصرف آب و سایر نهاده‌های کشاورزی در تولید گیاهان علوفه ­ای

4- پایداری تولید و حفظ حاصلخیزی خاک با کاشت گیاهان علوفه­ ای مناسب مناطق مختلف

5- مدیریت کنترل آفات، بیماریها و علفهای هرز در کاشت گیاهان علوفه ­ای

6- بهبود شرایط اقتصادی تولید علوفه با کیفیت مناسب برای خوراک دام

7- بهبود روشهای مدیریت مکانیزاسیون و ارتقاء جایگاه کشاورزی دقیق در زراعت گیاهان علوفه ­ای

8- بهبود روش‌های انبارداری و نگهداری علوفه با هدف جلوگیری از کاهش کیفیت محصول پس از برداشت

9- اهمیت و نقش انواع علوفه­ ها برای تولید محصولات دامی

10- استفاده از تکنیک­های جدید در تولید علوفه برای تغذیه دام با هدف تولید محصولات دامی با کیفیت و خاص

11- ترویج آخرین یافته ­های علمی در راستای ارتقاء کیفیت محصولات دامی از طریق تغذیه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی