اهداف و چشم انداز

 افزایش بهره وری تولید و ارتقاء سطح کمی و کیفی گیاهان علوفه­ای و خوراک دام در راستای بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی با تکیه بر تسهیل انتقال دانش­های نوین کشاورزی به کارشناسان، مروجان و بهره برداران

 

دامنه موضوعی:

 

1- بهبود روش‌های مدیریت تولید گیاهان علوفه ­ای

 

2- معرفی گیاهان علوفه­ ای برای مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت‌های هر منطقه                   

 

3- ارتقاء بهره‌وری مصرف آب و سایر نهاده‌های کشاورزی در تولید گیاهان علوفه­ ای

 

4- پایداری تولید و حفظ حاصلخیزی خاک با کاشت گیاهان علوفه­ ای مناسب مناطق مختلف

 

5- مدیریت کنترل آفات، بیماریها و علفه ای هرز در کاشت گیاهان علوفه­ ای

 

6- بهبود شرایط اقتصادی تولید علوفه با کیفیت مناسب برای خوراک دام

 

7- بهبود روشهای مدیریت مکانیزاسیون و ارتقاء جایگاه کشاورزی دقیق در زراعت گیاهان علوفه ­ای

 

8- بهبود روش‌های انبارداری و نگهداری علوفه با هدف جلوگیری از کاهش کیفیت محصول پس از برداشت

 

9- اهمیت و نقش انواع علوفه­ ها برای تولید محصولات دامی

 

10- استفاده از تکنیک­های جدید در تولید علوفه برای تغذیه دام با هدف تولید محصولات دامی با کیفیت و خاص

 

11- ترویج آخرین یافته ­های علمی در راستای ارتقاء کیفیت محصولات دامی از طریق تغذیه