فراخوان پذیرش مقاله

هدف از چاپ مجله علوفه و خوراک دام، انتشار نتایج و یافته‌های تحقیقاتی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و یا تجارب کارشناسان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط با علوفه و خوراک دام است.

صاحب امتیاز مجله ترویجی علوفه و خوراک دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی است. با انتشار این مجله بر اساس مجوز شماره 55705/221 مورخ 97/11/14 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موافقت شده است.

از کلیه علاقه‌مندان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می‌باشند دعوت می‌شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

 

محورهای دو فصلنامه ترویجی علوفه و خوراک دام:

1- بهبود روش‌های مدیریت تولید گیاهان علوفه ­ای

2- معرفی گیاهان علوفه­ ای برای مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت‌های هر منطقه                   

3- ارتقاء بهره‌وری مصرف آب و سایر نهاده‌های کشاورزی در تولید گیاهان علوفه ­ای

4- پایداری تولید و حفظ حاصلخیزی خاک با کاشت گیاهان علوفه­ ای مناسب مناطق مختلف

5- مدیریت کنترل آفات، بیماریها و علفهای هرز در کاشت گیاهان علوفه ­ای

6- بهبود شرایط اقتصادی تولید علوفه با کیفیت مناسب برای خوراک دام

7- بهبود روشهای مدیریت مکانیزاسیون و ارتقاء جایگاه کشاورزی دقیق در زراعت گیاهان علوفه ­ای

8- بهبود روش‌های انبارداری و نگهداری علوفه با هدف جلوگیری از کاهش کیفیت محصول پس از برداشت

9- اهمیت و نقش انواع علوفه­ ها برای تولید محصولات دامی

10- استفاده از تکنیک­های جدید در تولید علوفه برای تغذیه دام با هدف تولید محصولات دامی با کیفیت و خاص

11- ترویج آخرین یافته ­های علمی در راستای ارتقاء کیفیت محصولات دامی از طریق تغذیه

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-84 

2. برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک (گوسفند و بز) در دوران خشکسالی در استان لرستان

صفحه 4-10

بهروز یاراحمدی؛ صادق اسداللهی؛ محسن محمدی ساعی؛ نصرت اله محتشمی پور


7. مقایسه میزان خسارت زنبور بذرخوار یونجه در مزارع یونجه چهار استان‌ مختلف کشور

صفحه 54-63

حسین لطفعلی زاده؛ روح اله احمدی؛ عارف معروف؛ مهدی ناصری؛ علیرضا پورحاجی؛ جهانبخش سوری


8. فراز، رقم مناسب جو جهت کشت درمناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیم کشوربرای مصرف علوفه

صفحه 64-75

بهروز واعظی؛ اصغر مهربان؛ رحمت الله محمدی؛ طهماسب حسینپور؛ محبوبه دری؛ ثریا قاسمی؛ مظفر روستایی؛ فرهاد اهک پز؛ عباس خانیزاد؛ امین نامداری؛ معصومه خیرگو؛ رحیم هوشیار؛ رضا اقنوم؛ صفر صفوی؛ فرشید محمودی


شناسنامه نشریه