راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات

دو فصل­نامه ترویجی علوفه وخوراک دام

شرایط کلی پذیرش مقالات جهت بررسی به شرح زیر می باشد:

نویسنده(گان) باید مالک معنوی مقاله بوده و مقاله ارسالی نباید قبلاً یا به­ صورت هم­زمان در نشریه دیگری چاپ شده باشد و در این رابطه لازم است فرم ارسال مقاله و تعهدنامه مربوطه(پیوست)، به امضاء نگارندگان رسیده و به همراه مقاله ارسال شود. هم­چنین به همراه مقاله نام و نام خانوادگی نگارنده (ها)، آدرس و تلفن تماس، پست الکترونیکی نگارنده مسئول مقاله جهت تسریع در ارتباطات بعدی ذکر شود.

مجله ترویجی علوفه وخوراک دام حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­دارد. مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نگارنده (ها)ی آن می­باشد.

- توجه: 

نویسنده(گان) در مرحله اول ارسال مقاله باید تمام بخش‌های مقاله به انضمام جدول‌ها، تصاویر و شکل‌ها را در دو فایل با فرمت‌های Word 2003 و PDF  ارسال کنند. در ضمن شکل‌های به‌کار رفته در مقاله به‌صورت جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF به دفتر مجله ارسال شود. 

شیوه نگارش:

مقالات ارسالی می­بایست تاحد امکان ساده، روان و البته علمی بوده که برای جامعه بهره­ برداران قابل استفاده و بهره ­برداری باشد.

متن مقاله حداکثر در 12 صفحه A4، با رعایت حاشیه 2/5 سانتی‌متر از طرفین و هم­چنین با فاصله خطوط 1 سانتی متر باشد.

متن فارسی مقاله با قلم نازنین B 14، تیترهای متن با فونت نازنین Bold 12، متن لاتین آن با قلم Times New Roman با فونت 12 باشد. علائم اختصاری، اصل کلمات و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله آورده می­شود، در پانویس هر صفحه آورده شود. در مورد نامگذاری علمی باید حرف اول اسم جنس بزرگ و حرف اول اسم گونه با حرف کوچک و به خط ایتالیک تایپ شود.

عکس­ها، جداول و نمودارها باید دارای عناوین گویا بوده به ­طوری­که حاکی از مندرجات و محتوای آنها باشد. عناوین جداول در بالا و عناوین عکس­ها و نمودارها در زیر آن نوشته شود. کلیه اعداد، واحدها و مقایسه­ ها در جداول و نمودارها باید به فارسی نوشته شده باشند (اگر چنان­چه عکس یا جداولی از منبعی گرفته شده باشد ذکر منبع الزامی است)، ضمناً ارسال فایل تصاویر  و نمودارها با dpi 300 به صورت جداگانه ضروری می­باشد. قلم متن جدول­ها باید 2 اندازه از قلم متن کوچک‌تر انتخاب شود. متن مقاله با (واژه‌پرداز word نسخه 2003-2007) و هم­چنین نمودارها با برنامه Excel تهیه و ارسال گردد.

بخش­های ضروری هر مقاله:

مقاله تهیه شده باید حاوی اجزای زیر باشد:

مشخصات نویسندگان: در یک صفحه جداگانه نام کامل مؤلف یا مؤلفان و نشانی نویسنده (گان) مقاله با قلم B لوتوسBold 12  به همراه آدرس پست الکترونیکی نویسنده (گان). شماره تلفن و موبایل درج و نام نویسنده مسئول با درج ستاره مشخص شود.

عنوان مقاله: عنوان مقاله حداکثر در ۱۲ واژه کوتاه و گویا با قلم B نازنینBold 16

چکیده: چکیده فارسی مقاله حداکثر در 250 واژه با قلم Bنازنین Regular  14 و چکیده انگلیسی نیز با قلم Times New Roman با فونت 12 باشد.

واژه ­های کلیدی: واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی حداکثر پنج واژه با قلم B نازنین Bold 12 و Times New Roman با فونت 10 به ترتیب حروف الفبا

مقدمه: در این قسمت مسئله اصلی پژوهش، مبانی نظری، پیشینه، هدف (ها)، پرسش (ها)، فرضیه‌ها (در صورت لزوم)، و مدل مفهومی پژوهش بدون ذکر تیتر و در ذیل مقدمه بیان می‌شود؛

مواد و روش‌ها: در این بخش، نوع و روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار گردآوری داده‌ها، شیوه گردآوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل. هم­چنین اگر روش‌های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار به کار گرفته می‌شود با شرح کامل بیان شود. در مورد روش‌های شناخته شده و اقتباس شده ذکر منبع مربوط کافی است. برای مقالات مروری- تحلیلی نیازی به ارائه مواد و روشها نیست.

نتایج: ارائه نتایج حاصل از تحقیق انجام شده بر مبنای سوالات یا فرضیه‌های تحقیق و در راستای عنوان پژوهش. جدول‌های متن و تصاویر یا نمودارها باید با ذکر نوع ابزار نمایشی (مثل جدول، نمودار، تصویر و ...)، شماره‌گذاری مستقل داشته باشند. عنوان جداول در بالای جدول و عنوان سایر ابزارهای نمایشی باید در پایین آن‌ها ذکر شوند. قلم متن جدول باید 2 اندازه از قلم متن کوچک‌تر انتخاب شود؛

بحث و نتیجه‌گیری: تجزیه ‌و تحلیل یافته‌ها و ارتباط آن با یافته‌های پیشین و دلایل احتمالی تناقض‌ها توضیح داده شده، محدودیت‌ها تشریح، و پیشنهادها در این قسمت درج شود.

 توصیه ترویجی: در این بخش نتیجه کاربردی و قابل ترویج تحقیق انجام شده ارائه می‌شود.

فهرست منابع: شامل فهرست منابع فارسی و لاتین به صورت مجزا است که در انتهای مقاله به ترتیب الفبای نام خانوادگی به دنبال هم درج می‌شود (توجه داشته باشید که فقط منابعی باید ذکر شود که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است). برای درج منابع به کار رفته از روش APA استفاده می شود.

مقالات مروری

ساختار مقالات مروری و تحلیلی بر اساس ساختار مقاله ترویجی بوده و شامل: مشخصات نویسنده (گان)، عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، متن اصلی و فهرست منابع است.

پانویس‌ها: توضیح‌ها و معادل‌های انگلیسی اسامی و اصطلاح‌ها در زیر هر صفحه به‌طور مستقل ذکر شود. زیرنویس‌های فارسی با قلم B نازنین 10 و زیرنویس‌های لاتین با قلم قلم Times New Roman 10 نوشته شوند.

شیوه ارائه منابع مورد استفاده در بخش فهرست منابع

ارجاعات درون‌متنی: در متن مقاله پس از نقل مطلب، در داخل پارانتز نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار اثر ارائه می‌شود مانند:

- اثری با یک نویسنده: (اشراقی، 1396)

 - اثری با دو نویسنده: (زندی و تمدن، 1385)

 - اثری با سه نویسنده یا بیشتر: (نداف و همکاران، 1395)

 - استناد به منبعی باواسطه: (هولچک، 2012، به نقل از بیگی و نژادی، 1397).

 مقالات مجله:

-شیروانی، ع.ا.، طلائی، ع ، ابراهیم­ی، ح. و معتمدی، م. 1389. مطالعه کیفیت علوفه پنج گونه مهم مراتع سبلان. مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران 33 (4): 739-729.

Bartoloni, S. and Guerriero, R. 1995. Self-compatibility in several clones of oil olive cv. Leccino. Advances Horticultural Science 9: 71-74.

کتاب:

- نام خانوادگی، حرف اول نام. سال نشر. عنوان کتاب. (شرح ویرایش). محل نشر: نام ناشر. تعداد صفحات.

پایان‌نامه:

- نام خانوادگی، نام. سال نشر. عنوان پایان‌نامه. شرح نوع رساله و مقطع تحصیلی. نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه.

تمام جدول­‌ها، شکل‌ها و عکس‌ها باید دارای عنوان باشند و به ترتیب شماره‌گذاری در متن مورد استناد قرار گیرند. ذکر مرجع در انتهای عنوان جدول یا عکس درصورتی‌که کار خود نویسنده نباشد، ضروری است.

اگر منبع گزارش نهایی پروژه ­های تحقیقاتی است ذکر اسامی نویسندگان، عنوان گزارش نهایی و شماره فروست و سال انتشار و تعداد صفحات ضروری است.

شیوه ارسال مقاله

ارسال مقاله ازطریق آدرس اینترنتی http://fafj.areeo.ac.ir امکان‌پذیر است.

 

بسمه­ تعالی

فرم تعهدنامه نویسنده(گان) مقاله جهت چاپ در

 مجله ترویجی علوفه وخوراک دام

 

سردبیر محترم مجله ترویجی علوفه و خوراک دام

1- مقاله با عنوان: «..........................  »

قبلاً منتشر نشده یا همزمان برای انتشار به مجله یا نشریه دیگری ارسال نشده است.

2- اسامی نگارنده(گان) به ترتیب زیر می­باشد:

 

جدول اسامی نگارندگان

ترتیب

نام نگارنده(گان)

امضاء

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

3- مسئولیت مقاله از نظر علمی و ترتیب نام نویسندگان بر عهده اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی نگارنده مسئول:      .........................

 

4- اطلاعات نویسنده مسئول:

پست الکترونیکی نویسنده مسئول :

تلفن ثابت (با کد شهر)  و همراه نویسنده مسئول:

تلفن ثابت:                               همراه:                               نمابر:

آدرس:  ...................

امضا و تاریخ:

 

 

فرم تعارض منافع

 

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی 

خیر 

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی 

خیر 

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی 

خیر 

 

آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی 

خیر 

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا

 

 

 

توضیح: فرم های مذکور بعد از تکمیل باید امضاء شده و سپس اسکن آن به همراه سایر مدارک ارسال گردد و از مدارک ضروری است که نویسندگان می بایستی ارسال کنند.